Language of document :

2018 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-164/18)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano ir G. von Rintelen

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad vėliausiai iki 2016 m. balandžio 18 d. nepriėmusi 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/23/ES1 perkelti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų, ar bet kuriuo atveju nepranešusi apie tokias nuostatas Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 51 straipsnio 1 dalį;

vadovaujantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Ispanijos Karalystei 61 964,32 EUR už dieną periodinę baudą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas pareigos priimti Direktyvos 2014/23/ES nuostatas įgyvendinančias teisės nuostatas arba bet kuriuo atveju apie jas pranešti Komisijai neįvykdymas, paskelbimo dienos;

priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES perkelti į vidaus teisę baigėsi 2016 m. balandžio 18 dieną.

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014, p. 1).