Language of document :

Recurs introdus la 23 februarie 2018 de Crédit mutuel Arkéa împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 13 decembrie 2017 în cauza T-52/16, Crédit mutuel Arkéa/Banca Centrală Europeană

(Cauza C-153/18 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Crédit mutuel Arkéa (reprezentant: H. Savoie, avocat)

Celelalte părți din procedură: Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii din 13 decembrie 2017 (T-52/16) prin care Tribunalul a respins cererea formulată de Crédit mutuel Arkéa privind anularea Deciziei Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG 7B84NLR5984/40) de stabilire a cerințelor prudențiale care sunt aplicabile grupului Crédit mutuel

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă două motive, întemeiate pe:

eroarea de drept întrucât Tribunalul a considerat că articolul 2 alineatul (21) litera (c) din Regulamentul‑cadru privind MUS permite BCE să organizeze o supraveghere prudențială consolidată a instituțiilor afiliate la un organism central chiar dacă acesta nu are calitatea de instituție de credit;

eroarea în calificarea juridică a faptelor întrucât Tribunalul a considerat că Crédit mutuel constituie un grup supus supravegherii prudențiale în măsura în care îndeplinește condițiile enunțate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul nr. 575/20131 .

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).