Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nizozemsko) dne 31. října 2016 – A, S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Věc C-550/16)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Účastníci původního řízení

Žalobci: A, S

Žalovaný: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Předběžné otázky

Je v rámci slučování rodin uprchlíků třeba považovat za „nezletilou osobu bez doprovodu“ ve smyslu čl. 2 písm. f) směrnice rovněž státního příslušníka třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti mladší 18 let, která přicestuje do členského státu bez doprovodu dospělé osoby, která za ní podle práva nebo zvyklostí odpovídá, a která

–    požádala o azyl,

–    v průběhu azylového řízení v členském státě dosáhla věku 18 let,

–    azyl jí byl udělen se zpětným účinkem k okamžiku podání žádosti o azyl a

–    která následně požádala o sloučení rodiny?

____________