Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag, Amsterdami kohtumaja (Madalmaad) 31. oktoobril 2016 – A, S versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(kohtuasi C-550/16)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag, Amsterdami kohtumaja

Põhikohtuasja pooled

Kaebajada: A, S

Vastustaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Eelotsuse küsimus

Kas pagulaste perekondade taasühinemise raames tuleb „saatjata alaealisena“ direktiivi 2003/861 artikli 2 punkti f tähenduses käsitada ka alla kaheksateistkümne aasta vanust kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut, kes saabub mõne liikmesriigi territooriumile ilma seadusjärgselt või tavakohaselt tema eest vastutava täisealiseta ning kes

–    esitab varjupaigataotluse,

–    saab liikmesriigis toimuva varjupaigamenetluse ajal 18-aastaseks,

–    kelle varjupaigataotlus rahuldatakse tagasiulatuvalt alates taotluse esitamise kuupäevast ja

–    kes esitab seejärel perekonna taasühinemise taotluse?

____________

1     Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224).