Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2016. uputio Rechtbank Den Haag (Nizozemska) – A, S protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(predmet C-550/16)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: A, S

Tuženik: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prethodna pitanja

Treba li u okviru spajanja obitelji izbjeglica „maloljetnikom bez pratnje“ u smislu članka 2. točke (f) Direktive 2003/861 smatrati također državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva mlađu od 18 godina, koji je ušao u državu članicu bez pratnje odrasle osobe koja je za njega odgovorna prema zakonu ili običaju i koji

–    traži azil,

–    tijekom postupka azila na državnom području države članici navrši 18 godina,

–    dobije azil s retroaktivnim učinkom od dana podnošenja zahtjeva i

–    zatim traži spajanje obitelji?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL 2003, L 251, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.).