Language of document :

A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2016. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A, S kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(C-550/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Az Amszterdamban tárgyalást tartó Rechtbank Den Haag

Az alapeljárás felei

Felperes: A, S

Alperes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Egy harmadik ország olyan állampolgárait, vagy olyan hontalanokat is a 2003/86 irányelv1 2. cikkének f) pontja szerinti „kísérő nélküli kiskorúnak” kell-e tekinteni a menekültek családegyesítése keretében, akik tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be, és akik a tagállam területére a jog vagy a szokás alapján felelős felnőtt kísérete nélkül érkeznek, és akik

–    menedékjogot kérnek,

–    a tagállamban lefolytatott menekültügyi eljárás ideje alatt betöltik tizennyolcadik életévüket,

–    a kérelem benyújtásának időpontjára visszamenőleges hatállyal menedékjogot kapnak, és

–    ezt követően családegyesítést kérnek?

____________

1 A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv (HL 2003. L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.).