Language of document :

2016 m. spalio 31 d. Rechtbank Den Haag, posėdžio vieta: Amsterdamas (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-550/16)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, posėdžio vieta: Amsterdamas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: A, S

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudicinis klausimas

Ar pabėgėlių šeimos susijungimo atveju „nelydimu nepilnamečiu“ pagal Direktyvos 2003/861 2 straipsnio f punktą taip pat galima laikyti 18 metų neturintį trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės, kuris atvyksta į valstybės narės teritoriją nelydimas pagal įstatymą ar paprotį atsakingo pilnamečio ir

–    prašo prieglobsčio,

–    per prieglobsčio procedūrą valstybėje narėje jam sukanka 18 metų,

–    jam suteikiamas prieglobstis atgaline data nuo prašymo pateikimo momento ir

–    paskui prašo leisti susijungti šeimai?

____________

1 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 224.