Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 31. oktobrī iesniedza Rechtbank Den Haag, tiesas sēdes vieta – Amsterdama (Nīderlande) – A un S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(lieta C-550/16)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Den Haag, tiesas sēdes vieta – Amsterdama

Pamatlietas puses

Prasītāji: A un S

Atbildētājs: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciālais jautājums

Vai saistībā ar bēgļu ģimenes atkalapvienošanos ar “nepilngadīgo bez pavadības” Direktīvas 2003/86 1 2. panta f) punkta izpratnē ir saprotams arī trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kas ir jaunāks par 18. gadiem, kas ieceļo dalībvalsts teritorijā bez pieaugušā, kurš par viņu ir atbildīgs saskaņā ar tiesību aktiem vai paražām, pavadības un kas:

- lūdz patvērumu,

- patvēruma procesa laikā kļūst 18. gadu vecs dalībvalsts teritorijā,

- iegūst patvērumu ar atpakaļejošu spēku līdz pieteikuma iesniegšanas datumam un

- pēc tam piesaka ģimenes atkalapvienošanos?

____________

1     Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (OV 2003, L 251, 12. lpp.).