Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag, la sediul din Amsterdam (Țările de Jos) la 31 octombrie 2016 – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Cauza C-550/16)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Den Haag, la sediul din Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamanți: A, S

Pârât: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Întrebarea preliminară

În cadrul reîntregirii familiei în cazul refugiaților, trebuie să se considere că un „minor neînsoțit” în sensul articolului 2 litera (f) din Directiva 2003/861 este și un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid cu vârsta sub 18 ani, care intră pe teritoriul unui stat membru fără a fi însoțit de o persoană adultă care să fie responsabilă pentru el prin lege sau prin cutumă și care

–    solicită azil,

–    împlinește vârsta de 18 ani în timpul procedurii de azil pe teritoriul statului membru,

–    primește drept de azil cu efect retroactiv de la data introducerii cererii și

–    care solicită ulterior reîntregirea familiei?

____________

1     Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, p. 12, Ediție specială 19/vol. 6, p. 164).