Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag (Nizozemska) 31. oktobra 2016 – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Zadeva C-550/16)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: A, S

Tožena stranka: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba v okviru združitve družine v primeru beguncev kot „mladoletnika brez spremstva“ v smislu člena 2(f) Direktive 2003/861 šteti tudi državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, mlajšega/mlajšo od 18 let, ki prispe na ozemlje države članice brez spremstva odrasle osebe, ki je zanj/zanjo odgovorna po zakonu ali običaju, in ki

–    zaprosi za azil,

–    v času trajanja azilnega postopka v državi članici dopolni 18 let,

–    mu je azil priznan za nazaj od trenutka vložitve prošnje in

–    za tem zaprosi za združitev družine?

____________

1     Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, str. 12).