Language of document :

Presuda Suda (drugo vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Den Haag - Nizozemska) – A., S. protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(predmet C-550/16)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravo na spajanje obitelji – Direktiva 2003/86/EZ – Članak 2. initio i točka (f) – Pojam ‚maloljetnik bez pratnje’ – Članak 10. stavak 3. točka (a) – Pravo izbjeglice na spajanje obitelji sa svojim roditeljima – Izbjeglica koji je mlađi od osamnaest godina u trenutku ulaska na područje države članice i podnošenja zahtjeva za azil, ali koji je punoljetan u trenutku donošenja odluke kojom mu se odobrava azil i podnošenja zahtjeva za spajanje obitelji – Odlučujući datum za ocjenu statusa ‚maloljetnika’ osobe u pitanju)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Den Haag

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: A., S.

Tuženik: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Izreka

Članak 2. initio i točku (f) Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji, u vezi s njezinim člankom 10. stavkom 3. točkom (a), treba tumačiti na način da „maloljetnikom” u smislu te odredbe treba smatrati državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva koja je bila mlađa od osamnaest godina u trenutku ulaska na područje države članice i podnošenja zahtjeva za azil u toj državi, ali koja je, tijekom postupka azila, postala punoljetna i zatim joj je priznat status izbjeglice.

____________

1 SL C 38, 6. 2. 2017.