Language of document :

2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-550/16)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisė į šeimos susijungimą – Direktyva 2003/86/EB – 2 straipsnio pradžia ir f punktas – Sąvoka „nelydimas nepilnametis“ – 10 straipsnio 3 dalies a punktas – Pabėgėlio teisė į susijungimą su tėvais – Pabėgėlis, kuris atvykimo į valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo padavimo momentu neturi 18 metų, bet kuris yra pilnametis sprendimo suteikti jam prieglobstį priėmimo ir jo prašymo dėl šeimos susijungimo momentu – Lemiama data nustatant, ar suinteresuotasis asmuo turi „nepilnamečio“ statusą“)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: A, S

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Rezoliucinė dalis

2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 2 straipsnio pradžia ir jo f punktas, siejami su šios direktyvos 10 straipsnio 3 dalies a punktu, turi būti aiškinami taip, kad „nepilnamečiu“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, turi būti laikomas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris atvykimo valstybės narės teritoriją ir prieglobsčio prašymo šioje valstybėje narėje pateikimo momentu neturi 18 metų, bet vykstant prieglobsčio procedūrai sulaukia pilnametystės ir vėliau jam suteikiamas pabėgėlio statusas.

____________

1 OL C 38, 2017 2 6.