Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Den Haag – Nizozemska) – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Zadeva C-550/16)1

(Predhodno odločanje – Pravica do združitve družine – Direktiva 2003/86/ES – Člen 2, initio in (f) – Pojem „mladoletniki brez spremstva“ – Člen 10(3)(a) – Pravica begunca do združitve z družino s svojimi starši – Begunec, ki je ob vstopu na ozemlje države članice in ob vložitvi svoje prošnje za azil star manj kot 18 let, vendar polnoleten ob sprejetju odločbe, s katero mu je priznan azil, in ob vložitvi svoje prošnje za združitev družine – Trenutek, ki je odločilen za presojo, ali je zadevna oseba „mladoletnik“)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: A, S

Tožena stranka: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Izrek

Člen 2, initio in (f), Direktive Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine v povezavi s členom 10(3)(a) te direktive je treba razlagati tako, da je treba za „mladoletnika“ v smislu te določbe šteti državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki sta bila ob vstopu na ozemlje države članice in ob vložitvi prošnje za azil v tej državi stara manj kot 18 let, vendar sta med azilnim postopkom postala polnoletna in jima je bil nato priznan status begunca.

____________

1 UL C 38, 6.2.2017.