Language of document :

Tužba podnesena 3. travnja 2018. – Europska središnja banka protiv Republike Latvije

(predmet C-238/18)

Jezik postupka: latvijski

Stranke

Tužitelj: Europska središnja banka (zastupnici: C. Zilioli, C. Kroppenstedt i K. Kaiser, agenti, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, odvjetnik)

Tuženik: Republika Latvija

Tužbeni zahtjev

Europska središnja banka od Suda zahtijeva da:

u skladu s člankom 24. prvim stavkom Statuta Suda Europske unije i člankom 62. Poslovnika Suda, zatraži od Republike Latvije da dostavi sve relevantne informacije u vezi s istragom u tijeku koju provodi Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ured za suzbijanje i borbu protiv korupcije) protiv guvernera Banke Latvije;

u skladu s člankom 14. stavkom 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, proglasi da je Republika Latvija povrijedila stavak 2. navedene odredbe:

jer je guvernera Banke Latvije razriješila dužnosti prije nego što je donesena osuđujuća presuda neovisnog sudskog tijela koje je meritorno razmotrilo predmet,

pri čemu, ako to potvrde činjenice koje izloži Republika Latvija, u ovom predmetu ne postoje izvanredne okolnosti koje bi opravdale njegovo razrješenje s dužnosti.

naloži Republici Latviji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

ESB navodi da je Republika Latvija povrijedila članak 14. stavak 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke kada je guvernera Banke Latvije razriješila njegove dužnosti primjenom privremene sigurnosne mjere, a da pritom nije raspolagala osuđujućom presudom neovisnog sudskog tijela koje je meritorno razmotrilo predmet.

____________