Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 3. aprīlī – Eiropas Centrālā banka/Latvijas Republika

(Lieta C-238/18)

Tiesvedības valoda – latviešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji: C. Zilioli, pārstāvis, C. Kroppenstedt, pārstāvis, K. Kaiser, pārstāvis, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, advokāts)

Atbildētāja: Latvijas Republika

Prasītājas prasījumi

Eiropas Centrālās bankas prasījumi Tiesai ir šādi:

prasīt Latvijas Republikai, lai tā sniedz visu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar pašreizējo izmeklēšanu, kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic pret Latvijas Bankas prezidentu, saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas statūtu 24. panta pirmo daļu un Tiesas Reglamenta 62. pantu; un

atzīt saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 14.2. pantu, ka Latvijas Republika ir pārkāpusi minētā noteikuma otro daļu, jo:

Latvijas Bankas prezidents atbrīvots no amata pirms notiesājoša tādas neatkarīgas tiesas sprieduma, kura izskatījusi lietu pēc būtības, un

ja to apstiprina Latvijas Republikas sniegtie fakti, nav ārkārtēju apstākļu, kas šajā lietā pamato atbrīvošanu no amata; un

piespriest Latvijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

ECB norāda, ka Latvijas Republika pārkāpusi Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 14.2. panta otro daļu, jo Latvijas Bankas prezidents, piemērojot viņam pagaidu drošības līdzekli, atbrīvots no amata bez notiesājoša tādas neatkarīgas tiesas sprieduma, kura izskatījusi lietu pēc būtības.

____________