Language of document :

Acțiune introdusă la 3 aprilie 2018 – Banca Centrală Europeană/Republica Letonă

(Cauza C-238/18)

Limba de procedură: letona

Părțile

Reclamantă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: C. Zilioli, C. Kroppenstedt, K. Kaiser, agenți, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avocat)

Pârâtă: Republica Letonă

Concluziile reclamantei

Banca Centrală Europeană solicită Curții:

Să oblige Republica Letonă, în temeiul articolului 24 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție al Uniunii Europene și al articolului 62 din Regulamentul de procedură al Curții, să prezinte toate informațiile pertinente în legătură cu investigația în curs efectuată de Biroul de prevenire și combatere a corupției împotriva guvernatorului Latvijas Banka; și

Să constate, în temeiul articolului 14.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, că Republica Letonă a încălcat al doilea paragraf al acestei dispoziții:

-    în măsura în care guvernatorul Latvijas Banka a fost revocat din         funcție înainte ca o hotărâre de condamnare să fie pronunțată pe fond de o instanță independentă și

-    în măsura în care nu există, dacă elementele de fapt prezentate de Republica Letonă confirmă acest fapt, nicio împrejurare excepțională care să justifice revocarea din funcție a persoanei în cauză; și

Obligarea Republicii Letone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

BCE consideră că Republica Letonă a încălcat articolul 14.2 al doilea paragraf din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene în măsura în care, în aplicarea unei măsuri de siguranță temporare, guvernatorul Latvijas Banka a fost revocat din funcție înainte ca o hotărâre de condamnare să fie pronunțată pe fond de o instanță independentă.

____________