Language of document :

Recurs introdus la 6 aprilie 2018 de Grecia împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 1 februarie 2018 în cauza T-506/15, Republica Elenă/Comisia Europeană

(Cauza C-252/18 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Republica Elenă (reprezentanți: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou și E Chroni, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții admiterea recursului, anularea Hotărârii Tribunalului atacate din 1 februarie 2018 în cauza T-506/15, în conformitate cu cele expuse mai precis în cererea introductivă, admiterea acțiunii Republicii Elene din 28 august 2015 în ceea ce privește aspectele invocate în cererea introductivă a recursului, anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată sub numărul C(2015) 4076] (JO 2015, L 182, p. 39), în măsura în care aceasta : (a) impune corecții financiare punctuale și forfetare în valoare de 313 483 531,71 euro pentru anii de cerere 2009, 2010 și 2011 în domeniul ajutoarelor directe pe suprafață și (b) impune o corecție financiară forfetară de 2 %, în domeniul condiționalității, pentru anul de cerere 2011, și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă cinci motive.

A. În ceea ce privește partea din hotărârea atacată care examinează primul și al doilea motiv al acțiunii, referitor la corecția financiară de 25 % impusă pentru ajutoarele pe suprafață (punctele 48-140 din hotărârea atacată):

Primul motiv de recurs se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 în ceea ce privește definiția pășunii și pe aplicarea eronată a articolului 296 TFUE, precum și pe o motivare insuficientă și inadecvată a hotărârii atacate.

Al doilea motiv de recurs se întemeiază pe interpretarea și aplicarea eronată a Orientărilor (documentul VI/5330/97) în ceea ce privește existența condițiilor de aplicare a unei corecții financiare de 25 %, pe interpretarea și aplicarea eronată a dispozițiilor articolului 296 TFUE și a articolelor 43, 44 și 137 din Regulamentul nr. 73/2009, pe o motivare insuficientă și contradictorie a hotărârii atacate, pe încălcarea principiului egalității armelor între părți și pe denaturarea raportului de sinteză.

B. În ceea ce privește partea din hotărârea atacată care examinează al treilea motiv al acțiunii, referitor la corecția financiară de 5 % impusă pentru nereguli în sistemul de identificare a parcelelor agricole (SIPA) (punctele 141-162 din hotărârea atacată):

Al treilea motiv de recurs se întemeiază pe încălcarea principiului legalității, a principiului bunei administrări, a dreptului la apărare al persoanei administrate și a principiului proporționalității, precum și pe o interpretare și aplicare eronată a dispozițiilor articolului 296 TFUE și pe o motivare insuficientă.

C. În ceea ce privește partea din hotărârea atacată referitoare la al patrulea motiv al acțiunii, referitor la impunerea unei corecții financiare de 2 % (punctele 163-183 din hotărârea atacată):

Al patrulea motiv de recurs se întemeiază pe o interpretare și o aplicare eronată a articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1122/2009 și a articolului 27 din Regulamentul nr. 796/2004, pe o motivare insuficientă a hotărârii atacate și pe denaturarea obiectului acțiunii.

D. În ceea ce privește partea din hotărârea atacată referitoare la al cincilea motiv al acțiunii, referitor la regimul condiționalității (punctele 184-268 din hotărârea atacată):

Al cincilea motiv de recurs este întemeiat pe o interpretare și aplicare eronată a articolului 11 din Regulamentul nr. 885/2006 și a articolului 31 din Regulamentul nr. 1290/2005, precum și pe o motivare insuficientă a hotărârii atacate.

____________