Language of document :

2018 m. kovo 29 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GRDF SA / Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

(Byla C-236/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: GRDF SA

Kitos kasacinio proceso šalys: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB1 ir konkrečiai jos 41 straipsnio 11 dalį, reikia aiškinti taip, kad jomis reikalaujama, jog ginčą sprendžianti reguliavimo institucija turėtų įgaliojimus priimti sprendimą, taikomą visam laikotarpiui, kurį aprėpia šis ginčas, neatsižvelgiant į šalių ginčo atsiradimo datą, be kita ko, numatydama sutarties neatitikimo direktyvos nuostatoms pasekmes sprendime, kuris taikomas visam sutarties laikotarpiui?

____________

1 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009, p. 94).