Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 27. märtsil 2018 – Minister for Justice and Equality versus LM

(kohtuasi C-216/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court

Põhikohtuasja pooled

Edasikaebuse esitaja: Minister for Justice and Equality

Vastustaja: LM

Eelotsuse küsimused

Kas – olenemata Euroopa Kohtu järeldustest kohtuasjas Aranyosi ja Căldăraru – juhul, kui liikmesriigi kohus tuvastab veenvaid tõendeid selle kohta, et olud vahistamismääruse teinud liikmesriigis ei ole kooskõlas põhiõigusega õiglasele kohtulikule arutamisele, sest vahistamismääruse teinud liikmesriigi kohtusüsteem ise ei toimi enam õigusriigi põhimõtte kohaselt, peab vahistamismäärust täitev õigusasutus konkreetselt ja täpselt hindama, kas asjaomane isik satub ebaõiglase kohtuliku arutamise ohtu, kui tema üle hakatakse kohut pidama süsteemis, mis ei toimi enam õigusriigi põhimõtte kohaselt?

Kas juhul, kui kohaldatav kriteerium eeldab konkreetse hinnangu andmist selle kohta, kas tagaotsitav satub tegelikult ilmselge õigusemõistmisest ilmajätmise ohtu, ning kui liikmesriigi kohus on järeldanud, et õigusriigi põhimõtet süsteemselt rikutakse, on see liikmesriigi kohus vahistamismäärust täitva õigusasutusena kohustatud küsima vahistamismääruse teinud õigusasutuselt vajaduse korral lisateavet, mis võimaldab liikmesriigi kohtul välistada ebaõiglase kohtuliku arutamise ohu kahtluse, ning kui vastus sellele küsimusele on jaatav, siis milliseid tagatisi õiglase kohtuliku arutamise kohta on vaja?

____________