Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 27 martie 201 – Minister for Justice and Equality/LM

(Cauza C-216/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlanda)

Părțile din procedura principală

Reclamant: Minister for Justice and Equality

Pârât: LM

Întrebările preliminare

Fără a aduce atingere concluziilor Curții din cauza Aranyosi și Căldăraru, unde o instanță națională stabilește că există dovezi convingătoare cu privire la faptul că în statul membru emitent condițiile sunt incompatibile cu dreptul fundamental la un proces echitabil, deoarece sistemul de justiție însuși din statul membru emitent nu mai funcționează conform statului de drept, este necesar ca autoritatea judiciară de executare să efectueze o verificare suplimentară, în mod concret și precis, pentru a identifica dacă există motive temeinice de a crede că persoana respectivă se va confrunta cu un risc real de proces inechitabil, dat fiind că procesul său se va desfășura în cadrul unui sistem care nu mai operează în spiritul statului de drept?

În cazul în care criteriul care trebuie aplicat necesită o verificare specifică a riscului real al unei denegări de dreptate flagrante cu care persoana implicată se poate confrunta și atunci când instanța națională a concluzionat că există o încălcare sistemică a statului de drept, este instanța națională, în calitate de autoritate judiciară de executare, obligată să se adreseze autorității judiciare emitente pentru a obține informațiile necesare, care ar putea permite instanței naționale să înlăture existența riscului unui proces inechitabil și, în cazul unui răspuns afirmativ, ce garanții ar fi necesare pentru un proces echitabil?

____________