Language of document :

Žalba koju je 4. travnja 2018. podnio Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 1. veljače 2018. u predmetu T-423/14, Larko protiv Komisije

(predmet C-244/18 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (zastupnici: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos i BR. Korogiannakis, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Prihvatiti žalbu.

Vratiti predmet Općem sudu na ponovni postupak, s time da se odluka o troškovima donese naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj ističe četiri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 107. stavka 1. UFEU-a prilikom utvrđenja da je mjerom br. 3 dana prednost žalitelju i pritom pogrešno primijenjeno načelo privatnog ulagača.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 107. stavka 1. UFEU-a i članka 296. stavka 2. UFEU-a prilikom utvrđenja da je mjerama br. 2 i 4 dana prednost žalitelju. U odnosu na mjeru br. 2 (jamstvo iz 2008.): pogrešno tumačenje vremenskog kriterija pojma poduzetnika u teškoćama. Pogrešno tumačenje kriterija naknade za jamstvo. U odnosu na mjeru br. 4 (jamstvo iz 2010.): a) nedostatak u obrazloženju u odnosu na odobrenje jamstva kao česte prakse; b) nedostatak u obrazloženju u odnosu na nepopravljivu štetu koju je tužitelj navodno pretrpio; c) nedostatak u obrazloženju te povreda članka 107. stavka 1. UFEU-a i načela zaštite legitimnih očekivanja u odnosu na uvjete jamstva i narav naknade; d) nedostatak u obrazloženju u odnosu na posebni položaj National Bank of Greece SA (ETE) kao privatnog dioničara.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 107. stavka 3. točke (b) i članka 296. stavka 2. UFEU-a prilikom utvrđenja da je mjera br. 6 bila nespojiva sa zajedničkim tržištem. a) U odnosu na primjenu vremenskog okvira iz 2011.; b) u odnosu na primjenu smjernica za sanaciju i restrukturiranje.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 108. stavka 2. UFEU-a, članka 14. stavka 1. Uredbe br. 659/19991 i članka 296. stavka 2. UFEU-a u odnosu na kvalifikaciju iznosa potpore koju treba vratiti za mjere 2., 4. i 6. U odnosu na točke presude koje se odnose na posebnost državnih potpora u obliku jamstava.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL 1999., L 83, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.)