Language of document :

2018 m. balandžio 4 d. Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 1 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-423/14 Larko / Komisija

(Byla C-244/18 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, atstovaujama advokatų I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos ir N. Korogiannakis

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Patenkinti apeliacinį skundą.

Grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Bendrajam Teismu ir atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė pateikia šiuos keturis pagrindus:

Pirma, pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis, klaidingai taikant privataus investuotojo principą, padarius išvadą, kad 3 priemonė suteikė apeliantei pranašumą.

Antra, pažeista SESV 107 straipsnio 1 dalis ir SESV 296 straipsnio 2 dalis, padarius išvadą, kad 2 ir 4 priemonės suteikė apeliantei pranašumą. Dėl 2 priemonės (2008 m. garantija): klaidingas laiko kriterijaus aiškinimas, susijęs su sunkumų patiriančios įmonės sąvoka. Klaidingas garantijos atlyginimo kriterijaus aiškinimas. Dėl 4 priemonės (2010 m. garantija): a) motyvavimo trūkumas, kiek tai susiję su garantijos suteikimu kaip įprastos praktikos; b) motyvavimo trūkumas, kiek tai susiję su apeliantės patirta nepataisoma žala; c) motyvavimo trūkumas ir SESV 107 straipsnio 1 dalies bei teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas, kiek tai susiję su garantijos apimtimi ir įmokos dydžiu; d) motyvavimo trūkumas, kiek tai susiję su išskirtine National Bank of Greece SA (ETE), kaip privataus akcininko, padėtimi.

Trečia: pažeistas SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktas ir SESV 296 straipsnio 2 dalis, padarius išvadą, kad 6 priemonė buvo nesuderinama su bendrąja rinka. a) kiek tai susiję su 2011 m. laikinosios sistemos taikymu; b) kiek tai susiję su Sanavimo ir restruktūrizavimo gairių taikymu.

Ketvirta: pažeista SESV 108 straipsnio 2 dalis, Reglamento Nr. 659/19991 14 straipsnio 1 dalis ir SESV 296 straipsnio 2 dalis, apskaičiuojant susigrąžintinos pagalbos dydį, kiek tai susiję su 2, 4 ir 6 priemonėmis. Kiek tai susiję su skundžiamame sprendime patvirtintais punktais dėl garantijų forma suteiktos valstybės pagalbos specifikos.

____________

1 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).