Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 3. dubna 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb v. Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Věc C-237/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Žalovaní: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Předběžná otázka

Porušuje královské nařízení ze dne 2. července 2009 stanovící seznam nelékařských zdravotnických povolání články 20, 21 a 45 SFEU a článek 15 Listiny základních práv z důvodu, že nezahrnuje psychomotoriku mezi nelékařská zdravotnická povolání, ačkoliv byl v Belgii zřízen bakalářský studijní program v oboru psychomotorika, čímž omezuje právo na volný pohyb osob, právo na svobodnou volbu povolání a právo pracovat?

____________