Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 3. april 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton og Anissa Quotb mod Etat belge SPF Santé publique og Communauté française de Belgique

(Sag C-237/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton og Anissa Quotb

Sagsøgte: Etat belge SPF Santé publique og Communauté française de Belgique

Præjudicielt spørgsmål

Er arret royal du 02/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales (kongelig anordning af 2.7.2009 om fastsættelse af listen over paramedicinske erhverv) i strid med artikel 20, 21 og 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt artikel 15 i chartret om grundlæggende rettigheder, for så vidt som [denne kongelige anordning] ikke angiver psykomotorik som paramedicinsk erhverv, selv om der er indført en bachelorgrad i psykomotorik i Belgien, hvilket begrænser retten til fri bevægelighed for personer, retten til fri erhvervsudøvelse og retten til at arbejde?

____________