Language of document :

2018 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Centrinis Bankas / Latvijos Respublika

(Byla C-238/18)

Proceso kalba: latvių

Šalys

Ieškovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas C. Zilioli, C. Kroppenstedt ir K. Kaiser, padedamų advokato D. Sarmiento Ramírez-Escudero

Atsakovė: Latvijos Respublika

Ieškovo reikalavimai

Europos Centrinis Bankas Teisingumo Teismo prašo:

nurodyti Latvijos Respublikai pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 24 straipsnio pirmą pastraipą ir Teisingumo Teismo procedūros reglamento 62 straipsnį pateikti visą svarbią informaciją, susijusią su vykdomu tyrimu, kurią Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija tarnyba) pradėjo dėl Latvijos banko valdytojo,

remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 14 straipsnio 2 dalimi konstatuoti, kad Latvijos Respublika pažeidė minėtos nuostatos antrą pastraipą, nes:

Latvijos banko valdytojas buvo atleistas iš pareigų nepriklausomam teismui dar nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio dėl bylos esmės, ir

nėra jokių išskirtinių aplinkybių, kaip tai matyti iš Latvijos Respublikos pateiktos su faktais susijusios informacijos, kurios pateisintų minėto asmens atleidimą iš pareigų šiuo atveju,

priteisti iš Latvijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

ECB teigia, kad Latvijos Respublika pažeidė Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 14 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, nes pritaikiusi laikinąją apsaugos priemonę atleido Latvijos banko valdytoją iš pareigų nepriklausomam teismui dar nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio dėl bylos esmės.

____________