Language of document :

A Törvényszék (harmadik tanács) T-506/15. sz., Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2018. február 1-jén hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2018. április 6-án benyújtott fellebbezés

(C-252/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou és E. Chroni)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság adjon helyt fellebbezésének, helyezze hatályon kívül a Törvényszék megtámadott, a T-506/15. sz. ügyben 2018. február 1-jén hozott ítéletét a fellebbezésében kifejezetten előadottak szerint, a fellebbezésnek megfelelően adjon helyt a Görög Köztársaság által 2015. augusztus 29-én benyújtott keresetnek, semmisítse meg a 2015. június 22-i 2015/1119/EU bizottsági határozatot azon részében, amelyben az a) 313 483 531,71 euró egyszeri és átalányösszegű pénzügyi korrekciót ír elő a 2009-es, 2010-es és 2011-es igénylési évekre a közvetlenül területalapú támogatások ágazatában és b) 2%-os átalánykorrekciót ír elő a kölcsönös megfeleltetés tekintetében a 2011-es igénylési évben, továbbá a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása céljából a fellebbező öt jogalapra hivatkozik:

A. A megtámadott ítélet azon része tekintetében, amely az első és második, a területalapú támogatások 25%-os korrekciójára vonatkozó kereseti jogalapot vizsgálja (a megtámadott ítélet 48-140. pontja).

Az első fellebbezési jogalap a 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikkének téves értelmezésére és alkalmazására - a legelő meghatározásával kapcsolatban - , az EUMSZ 296. cikk téves alkalmazására, valamint a megtámadott ítélet elégtelen és nem megfelelő indokolására vonatkozik.

A második fellebbezési jogalap az iránymutatások (VI/5530/1997. sz. dokumentum) téves értelmezésére és alkalmazására - és a 25%-os pénzügyi korrekció alkalmazása feltételeinek fennállását érinti - , az EUMSZ 296. cikk és 73/2009 rendelet 43., 44. és 137. cikkének téves értelmezésére és alkalmazására, a megtámadott ítélet indokolásának elégtelen és ellentmondásos jellegére, a fegyveregyenlőség elvének megsértésére és az összefoglaló jelentés megváltoztatására vonatkozik.

B. A megtámadott ítélet azon része tekintetében, amely a harmadik, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszer (MePaR) hiányosságai következtében alkalmazott 5% -os pénzügyi korrekcióra vonatkozó kereseti jogalapot vizsgálja (a megtámadott ítélet 141-162. pontja).

A harmadik fellebbezési jogalap a jogszerűség és a megfelelő ügyintézés elvének, a közigazgatási eljárásban érintett személyek védelemhez való jogának és az arányosság elvének a megsértésére, az EUMSZ 296. cikk téves értelmezésére és alkalmazására és az indokolás elégtelenségére vonatkozik.

C. A megtámadott ítélet azon része tekintetében, amely a negyedik, a 2%-os pénzügyi korrekció előírását érintő kereseti jogalapra vonatkozik (a megtámadott ítélet 163-183. pontja).

A negyedik fellebbezési jogalap az 1122/2009 rendelet 31. cikke (2) bekezdésének és a 796/2004 rendelet 27. cikkének a téves értelmezésére és alkalmazására, a megtámadott ítélet indokolásának elégtelenségére, valamint a kereset tartalmának elferdítésére vonatkozik.

D. A megtámadott ítélet azon része tekintetében, amely az ötödik, a kölcsönös megfeleltetési rendszert érintő jogalapra vonatkozik (a megtámadott ítélet 184-268. pontja).

Az ötödik fellebbezési jogalap a 885/2006 rendelet 11. cikkének és az 1290/2005 rendelet 31. cikkének a téves értelmezésére és alkalmazására, valamint a megtámadott ítélet indokolásának elégtelenségére vonatkozik.

____________