Language of document :

2018 m. balandžio 6 d. Graikijos Respublika pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 1 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-506/15 Graikijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-252/18 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou ir E. Chroni

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo patenkinti jos apeliacinį skundą, panaikinti skundžiamą 2018 m. vasario 1 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-506/15, remiantis šiame apeliaciniame skunde nurodytais argumentais patenkinti 2015 m. rugpjūčio 29 d. Graikijos Respublikos ieškinį, kiek tai susiję su šiame apeliaciniame skunde pateiktais reikalavimais, panaikinti 2015 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimą 2015/1119/ES tiek, kiek jame nustatytas: a) fiksuoti ir ekstrapoliaciniai 313 483 531,71 euro sumos koregavimais 2009, 2010 ir 2011 m. paraiškų teikimo laikotarpiu tiesioginės pagalbos už plotą srityje ir b) fiksuotas 2 % finansinis koregavimas paramos susiejimo sistemos srityje 2011 m. paraiškų teikimo laikotarpiu, ir priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais:

A. Dėl skundžiamo sprendimo dalies, kurioje nagrinėjami pirmas ir antras apeliacinio skundo pagrindais, susiję su 25% pagalbos už plotą koregavimu (skundžiamo sprendimo 48-140 punktai).

Pirmas apeliacinio skundo motyvas susijęs su 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio klaidingu aiškinimu ir taikymu, kiek tai susiję su ganyklos sąvoka, ir klaidingu SESV 296 straipsnio taikymu, taip pat su nepakankamu ir netinkamu skundžiamo sprendimo motyvavimu.

Antras apeliacinio skundo pagrindas susijęs su gairių (dokumentas VI/5530/1997) klaidingu aiškinimu ir taikymu, atsižvelgiant į tai, ar 25% finansinio koregavimo sąlygos įvykdytos, SESV 296 straipsnio ir Reglamento Nr. 73/2009 43, 44 ir 137 straipsnių klaidingu aiškinimu ir taikymu, nepakankamu ir prieštaringu skundžiamo sprendimo motyvavimu, lygybės principo pažeidimu ir ataskaitos santraukos keitimu.

B. Dėl skundžiamo sprendimo dalies, kurioje nagrinėjamas trečio apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su 5% finansiniu koregavimu dėl Žemės sklypų identifikavimo sistemos (ŽSIS) trūkumų (skundžiamo sprendimo 141-162 punktai).

Trečias apeliacinio skundo pagrindas susijęs su teisėtumo, gero administravimo principų, susijusio asmens teisių į gynybą pažeidimu, proporcingumo principo pažeidimu, SESV 296 straipsnio klaidingu aiškinimu ir taikymu ir nepakankamu motyvavimu.

C. Dėl skundžiamo sprendimo dalies, kurioje nagrinėjamas ketvirtas apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su 2% finansinio koregavimo taikymu (skundžiamo sprendimo 163-183 punktai).

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1122/2009 31 straipsnio 2 dalies ir Reglamento Nr. 796/2004 27 straipsnio klaidingu aiškinimu ir taikymu, nepakankamu skundžiamo sprendimo motyvavimu, taip pat su apeliacinio skundo turinio iškraipymu.

D. Dėl skundžiamo sprendimo dalies, kurioje nagrinėjamas penktasis apeliacinio pagrindas, susijęs su paramos susiejimo sistema (skundžiamo sprendimo 184-268 punktai).

Penktas apeliacinio skundo pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 885/2006 11 straipsnio ir Reglamento Nr. 1290/2005 31 straipsnio klaidingu aiškinimu ir taikymu, taip pat skundžiamo sprendimo nepakankamu motyvavimu.

____________