Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. ožujka 2018. uputio High Court (Irska) – Minister for Justice and Equality protiv LM

(predmet C-216/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Minister for Justice and Equality

Tuženik: LM

Prethodna pitanja

Ne dovodeći u pitanje zaključke Suda u presudi Aranyosi i Căldăraru, ako nacionalni sud utvrdi da postoje uvjerljivi dokazi da su okolnosti u državi članici izdavateljici nespojivi s temeljnim pravom na pošteno suđenje jer sam pravosudni sustav u državi članici izdavateljici više ne funkcionira u skladu s vladavinom prava, mora li sudsko tijelo izvršitelj provesti bilo kakvu dodatnu ocjenu, specifičnu i preciznu, u pogledu izloženosti dotičnog pojedinca riziku od nepoštenog suđenja ako će njegovo suđenje biti provedeno u sustavu koji više ne funkcionira u skladu s vladavinom prava?

Ako test koji se mora provesti zahtijeva specifičnu ocjenu stvarnog rizika od očitog uskraćivanja sudske zaštite traženoj osobi i ako je nacionalni sud zaključio da sustavna povreda vladavine prava postoji, mora li se nacionalni sud kao sudsko tijelo izvršitelj obratiti sudskom tijelu izdavatelju za sve dodatne potrebne informacije koje bi nacionalnom sudu mogle omogućiti utvrđivanje da ne postoji rizik od nepoštenog suđenja i, ako je to slučaj, koja bi jamstva za pošteno suđenje bila potrebna?

____________