Language of document :

2018 m. kovo 27 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister for Justice and Equality / LM

(Byla C-216/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Minister for Justice and Equality

Suinteresuotasis asmuo: LM

Prejudiciniai klausimai

1.    Neatsižvelgiant į Teisingumo Teismo išvadas Sprendime Aranyosi ir Căldăraru, ar, kai nacionalinis teismas nustato, kad yra įtikinamų įrodymų, kad išduodančiojoje valstybėje narėje sąlygos yra nesuderinamos su pagrindine teise į teisingą bylos nagrinėjimą, nes pati teisingumo sistema išduodančiojoje valstybėje narėje neveikia pagal teisinės valstybės principą, vykdančioji teisminė institucija turi toliau konkrečiai ir tiksliai vertinti, ar suinteresuotajam asmeniui kils neteisingo bylos nagrinėjimo grėsmė, kai jo byla bus nagrinėjama sistemoje, kuri jau nebeveikia pagal teisinės valstybės principą?

2.    Jeigu taikant nustatytą kriterijų reikia konkrečiai įvertinti, ar prašomam perduoti asmeniui kyla reali akivaizdaus teisingumo paneigimo grėsmė, ir kai nacionalinis teismas nusprendė, kad yra padarytas sisteminis teisinės valstybės principo pažeidimas, ar nacionalinis teismas, kaip vykdančioji teisminė institucija, privalo kreiptis į išduodančiąją teisminę instituciją dėl papildomos reikalingos informacijos pateikimo, kad nacionalinis teismas galėtų įsitikinti, jog nėra neteisingo bylos nagrinėjimo grėsmės, o jeigu yra, kokios teisingo bylos nagrinėjimo garantijos būtų reikalingos?

____________