Language of document :

Recurs introdus la 4 aprilie 2018 de Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 1 februarie 2018 în cauza T-423/14, Larko/Comisia

(Cauza C-244/18 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (reprezentanți: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos și N. Korogiannakis, avocați )

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Admiterea recursului;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal şi amânarea pronunţării cu privire la cheltuielile de judecată aferente prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susţinerea recursului, recurenta invocă următoarele patru motive:

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE prin concluzia potrivit căreia măsura nr. 3 conferea un avantaj recurentei, aplicându-se în mod eronat principiul investitorului privat.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE şi a articolului 296 alineatul (2) TFUE prin concluzia potrivit căreia măsurile nr. 2 şi 4 confereau un avantaj recurentei. În ceea ce priveşte măsura nr. 2 (garanţia din 2008): interpretarea eronată a criteriului temporal în cadrul noţiunii de întreprindere aflată în dificultate. Interpretarea eronată a criteriului plăţii garanţiei. În ceea ce priveşte măsura nr. 4 (garanţia din 2010): (a) nemotivare în ceea ce priveşte acordarea garanţiei ca practică curentă; (b) nemotivare privind prejudiciul ireparabil pe care l-ar fi suferit recurenta; (c) nemotivare şi încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE, precum şi a principiului protecţiei încrederii legitime în ceea ce priveşte condiţiile garanţiei şi cuantumul comisionului; (d) nemotivare în ceea ce priveşte poziţia specială a National Bank of Greece SA (ETE) în calitate de acţionar privat.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) şi a articolului 296 alineatul (2) TFUE prin concluzia potrivit căreia măsura nr. 6 era incompatibilă cu piaţa comună. (a) În ceea ce priveşte aplicarea cadrului temporal din 2011; (b) în ceea ce priveşte aplicarea orientărilor privind salvarea şi restructurarea.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 108 alineatul (2) TFUE, a articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul nr. 659/19991 şi a articolului 296 alineatul (2) TFUE în ceea ce priveşte stabilirea cuantumului ajutorului care trebuie recuperat pentru măsurile 2, 4 şi 6. Referitor la punctele admise în hotărârea atacată privind specificitatea ajutoarelor de stat sub formă de garanţie.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO 1999, L 83, p. 1, Ediţie specială, 08/vol. 1, p. 41).