Language of document :

2018 m. balandžio 3 d. Tribunal de première instance de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb / Belgijos valstybė, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Belgijos prancūzakalbė bendruomenė)

(Byla C-237/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Atsakovai: Belgijos valstybė, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Belgijos prancūzakalbė bendruomenė)

Prejudicinis klausimas

Ar tiek, kiek 2009 m. liepos 2 d. Karaliaus dekrete, kuriame pateikiamas paramediko profesijų sąrašas, psichomotorika nėra pripažįstama paramediko profesija, nors Belgijoje yra išduodamas psichomotorikos bakalauro diplomas, taip apribojant teisę į laisvą asmenų judėjimą, teisę į profesinę laisvę ir teisę dirbti, [šiuo Karaliaus dekretu] pažeidžiami SESV 20, 21 ir 45 straipsniai ir Pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnis?

____________