Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de première instance de Liège (België) op 3 april 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb / Belgische Staat, FOD Volksgezondheid, Franse Gemeenschap van België

(Zaak C-237/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal de première instance de Liège

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Verwerende partijen: Belgische Staat, FOD Volksgezondheid, Franse Gemeenschap van België

Prejudiciële vraag

Schendt het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen, waarbij psychomotoriek niet wordt erkend als paramedisch beroep, terwijl in België een bachelordiploma in psychomotoriek is gecreëerd, waardoor het recht op vrij verkeer van personen, het recht op vrijheid van beroep en het recht op werk wordt beperkt, schendt dit koninklijk besluit de artikelen 20, 21 en 45 VWEU en artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

____________