Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španělsko) dne 27. ledna 2014 – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria v. Samir Zaizoune

(Věc C-38/14)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Účastníci původního řízení

Žalobce: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria

Žalovaný: Samir Zaizoune

Předběžné otázky

Je ve světle zásad loajální spolupráce a užitečného účinku směrnic třeba čl. 4 odst. 2 a 3 a čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/115/EHS1 vykládat v tom smyslu, že brání právní úpravě, jako je vnitrostátní právní úprava sporná ve věci v původním řízení a judikatura, která ji vykládá, jež umožňuje uložit cizinci za neoprávněný pobyt výlučně finanční sankci, která je navíc neslučitelná se sankcí vyhoštění?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, s. 98)