Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanien) den 27. januar 2014 – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria mod Samir Zaizoune

(Sag C-38/14)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Sagsøgt: Samir Zaizoune

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 2, artikel 4, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, i 2008/115/EF 1 fortolkes således, at de, henset til principperne om loyalt samarbejde og om direktivers effektive virkning, er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede og den retspraksis, som fortolker denne lovgivning, hvorefter det er muligt alene at sanktionere udlændinges ulovlige ophold med en økonomisk sanktion, som desuden er uforenelig med en udvisningssanktion?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16.12.2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348, s. 98).