Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Hispaania) 27. jaanuaril 2014 – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjería versus Samir Zaizoune

(kohtuasi C-38/14)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjería

Vastustaja: Samir Zaizoune

Eelotsuse küsimus

Kas lojaalse koostöö ja direktiivi kasuliku mõju põhimõtete seisukohast tuleb direktiivi 2008/115/EÜ1 artikli 4 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 6 lõiget 1 tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline õigusnorm nagu põhikohtuasjas vaidlustatud siseriiklik õigusnorm ja seda tõlgendav kohtupraktika, mis lubab karistada ebaseaduslikult [riigis] viibivat välismaalast üksnes rahalise karistusega, mis on pealegi kokkusobimatu väljasaatmisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, lk 98).