Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco (Spanyolország) által 2014. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Subdelegación del Gobierno en Gipuzcoa – Extranjería kontra Samir Zaizoune

(C-38/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco

Az alapeljárás felei

Felperes: Subdelegación del Gobierno en Gipuzcoa – Extranjería

Alperes: Samir Zaizoune

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A lojális együttműködés és az irányelvek hatékony érvényesülésének alapelvére tekintettel úgy kell-e értelmezni a 2008/115/EK irányelv1 4. cikkének (2) és (3) bekezdését, illetve 6. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan szabályozás, mint amilyen az alapeljárás tárgyát képező, és az azt értelmező ítélkezési gyakorlat, amely kizárólag pénzügyi szankcióval engedi sújtani az illegálisan tartózkodó külföldit, amely szankció a kiutasítással együtt nem alkalmazható?

____________

1 A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 348., 98. o.)