Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spania) la 27 ianuarie 2014 – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria/Samir Zaizoune

(Cauza C-38/14)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - Extranjeria

Pârât: Samir Zaizoune

Întrebarea preliminară

În lumina principiilor cooperării loiale și efectului util al directivelor, articolul 4 alineatele (2) și (3) și articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE1 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări, precum reglementarea națională contestată în litigiul principal și jurisprudenței care o interpretează, prin care se permite sancționarea șederii ilegale a unui străin exclusiv cu o sancțiune financiară care, în plus, este incompatibilă cu sancțiunea expulzării?____________

1     Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, p. 98).