Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería kontra Samir Zaizoune

(C-38/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 2008/115/EK irányelv – A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások – A 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) bekezdése – Jogellenes tartózkodás esetén a körülményektől függően vagy bírság kiszabását, vagy a kiutasítás elrendelését előíró nemzeti szabályozás)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Az alapeljárás felei

Felperes: Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería

Alperes: Samir Zaizoune

Rendelkező rész

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és különösen annak a 4. cikke (2) és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 6. cikkének (1) bekezdését és 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes valamely tagállam olyan szabályozása, mint amelyről az alapügyben szó van, amely valamely harmadik országbeli állampolgár ezen állam területén való jogellenes tartózkodása esetén a körülményektől függően vagy bírság kiszabását, vagy a kiutasítás elrendelését helyezi kilátásba, és e két intézkedés egymást kölcsönösen kizárja.