Language of document :

2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria / Samir Zaizoune

(Byla C-38/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Direktyva 2008/115/EB – Bendri neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka – 6 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis – Nacionalinės teisės aktai, kuriuose neteisėto buvimo šalyje atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, numatoma skirti baudą arba išsiųsti iš šalies)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Atsakovas: Samir Zaizoune

Rezoliucinė dalis

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse, būtent jos 6 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis, siejamos su 4 straipsnio 2 ir 3 dalimis, turi būti aiškinama taip, kad ji draudžia valstybės narės teisės aktus, kaip antai nagrinėjamus pagrindinėje byloje, pagal kuriuos, atsižvelgiant į aplinkybes, neteisėto trečiųjų šalių piliečių buvimo šios valstybės teritorijoje atveju numatoma arba skirti baudą, arba išsiųsti iš šalies, taikant tik vieną iš dviejų priemonių.