Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco - Španija) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune

(Zadeva C-38/14)1

(Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice –Direktiva 2008/115/ES – Skupni standardi in postopki za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Člena 6(1) in 8(1) – Nacionalna zakonodaja, ki v primeru nezakonitega prebivanja določa, da se glede na okoliščine naloži bodisi globa bodisi odstranitev)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa - ExtranjeriaTožena stranka: Samir ZaizouneIzrekDirektivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, zlasti njena člena 6(1) in 8(1) v povezavi s členom 4(2) in (3), je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari in ki v primeru nezakonitega prebivanja državljanov tretjih držav na ozemlju te države določa, da se glede n

a okoliščine naloži bodisi globa

bodis

i odstranitev, pri čemer se ukrepa medsebojno izključujeta.