Language of document :

2017. december 5-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

(C-678/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Bizottság (képviselők: P.J. Loewenthal és A. Bouchagiar meghatalmazottak)

Alperes: Írország

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy Írország – mivel elmulasztotta az előírt határidőn belül megtenni az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést, hogy az Apple Sales International-lel és az Apple Operations Europe-pal visszatéríttesse az Írország által az Apple-nek nyújtott SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) számú állami támogatásról […] szóló, 2016. augusztus 30-i (EU) 2017/1283 bizottsági határozat1 1. cikkében jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított állami támogatást – nem teljesítette az e határozat 2. és 3. cikkéből, valamint az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az SA.38373 ügyben 2016. augusztus 30-án hozott európai bizottsági határozat értelmében Írországnak négy hónapon belül vissza kellett volna téríttetnie az Apple Sales International-nek („ASI”) és az Apple Operations Europe-nak („AOE”) nyújtott jogellenes és összeegyeztethetetlen állami támogatást. A támogatás Írország által az ASI és az AOE javára 1991. január 29-én és 2007. május 23-án elfogadott két adóügyi határozatból származott, amelyek e társaságokat feljogosították arra, hogy az Írországban fennálló társaságiadó-kötelezettségüket 2014-ig éves alapon határozzák meg.

Írország a Bizottság határozatának közlésétől számított négy hónapon belül nem téríttette vissza a támogatást, mint ahogy arra köteles lett volna. Továbbá Írország még mindig tette meg a Bizottság határozatának végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést.

____________

1 HL 2017. L 187., 1. o.