Language of document :

Tožba, vložena 5. decembra 2017 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-678/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar, agenta)

Tožena stranka: Irska

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Irska s tem, da ni pravočasno sprejela vseh ukrepov za zagotovitev, da bi družbi Apple Sales International in Apple Operations Europe vrnili državno pomoč, ki je bila razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom s členom 1 Sklepa Komisije (EU) 2017/1283 z dne 30. avgusta 2016 o državni pomoči SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ki jo je Irska odobrila skupini Apple […]1 , ni izpolnila svojih obveznosti na pogladi členov 2 in 3 tega sklepa ter člena 108(2) PDEU;

Irski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Irska bi morala v skladu s Sklepom Evropske komisije z dne 30. avgusta 2016 v zadevi SA.38373 v štirih mesecih zagotoviti vračilo nezakonite in nezdružljive državne pomoči, odobrene družbama Apple Sales International (v nadaljevanju: ASI) in Apple Operations Europe (v nadaljevanju: AOE). Pomoč je bila posledica dveh davčnih stališč, ki jih je Irska 29. januarja 1991 izdala v korist družb ASI in AOE in ki sta tem družbama omogočili določitev letne svojih obveznosti glede plačila davka od dohodka pravnih oseb na Irskem na letni ravni do leta 2014.

Irska ni zagotovila vračila državne pomoči v štirih mesecih po uradnem obvestilu o sklepu Komisije, kot bi morala. Dalje, Irska še vedno ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvajanje sklepa Komisije.

____________

1 UL L 187, str. 1.