Language of document :

Az Areios Pagos (Görögország) által 2017. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ellinika Nafpigeia AE kontra Panagiotis Anagnostopoulos és társai

(C-664/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Areios Pagos

Az alapeljárás felei

Felperes: Ellinika Nafpigeia AE

Alperesek: Panagiotis Anagnostopoulos és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 98/50/EK irányelv1 1. cikke rendelkezéseinek értelmében és a vállalkozás, üzlet vagy ezek részei átruházásának megállapítása szempontjából „gazdasági egység” alatt olyan önfenntartó termelési egységet kell-e érteni, amely anélkül képes gazdasági célja elérése érdekében működni, hogy harmadik személytől kellene (vétel, kölcsön, bérlet útján, vagy más módon) beszereznie valamely termelési tényezőt (nyersanyagot, munkaerőt, gépi berendezéseket, a késztermék alkatrészeit, támogató szolgáltatásokat, gazdasági erőforrásokat vagy bármi mást)? Vagy, ellenkezőleg: mivel a „gazdasági egység” integrált fogalom, elegendő e az, ha a tevékenységnek van elkülöníthető tárgya, ez a tárgy valamely önálló gazdasági tevékenység konkrét céljának minősülhet, a termelési tényezőket (nyersanyagot, gépeket és más berendezéseket, a munkaerőt és támogató szolgáltatásokat) pedig hatékonyan szervezik a szóban forgó cél elérése érdekében, anélkül, hogy jelentősége lenne annak, hogy az új munkáltató a termelési tényezőket részben kívülről szerzi be, vagy hogy az adott esetben nem érte el célját?

A 98/50/EK irányelv 1. cikke rendelkezéseinek értelmében kizárt-e az átruházás fennállása abban az esetben, ha az átadó vagy a kedvezményezett, vagy mindkettő nem csak a tevékenység új munkáltató általi sikeres folytatását határozza el, hanem a vállalkozás végelszámolása révén a tevékenység jövőbeni megszüntetését is?

____________

1 A vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. február 14-i 77/187/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. június 29-i 98/50/EK tanácsi irányelv (HL L 201., 88. o.)