Language of document :

Αναίρεση που άσκησαν στις 28 Νοεμβρίου 2017 οι Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση T-247/16, Trasta Komercbanka AS κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(Υπόθεση C-669/17 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείοντες: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (εκπρόσωποι: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αιτήματα

Οι αναιρεσείοντες ζητούν από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει το σημείο 1 του διατακτικού της διατάξεως, ήτοι της αποφάνσεως του Γενικού Δικαστηρίου ότι παρέλκει η απόφαση επί της προσφυγής ακυρώσεως της Trasta Komercbanka AS (TKB)·

να κρίνει ότι η προσφυγή ακυρώσεως της TKB δεν είναι άνευ αντικειμένου·

να κρίνει παραδεκτή την προσφυγή ακυρώσεως·

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, ώστε αυτό να αποφανθεί επί της προσφυγής ακυρώσεως, και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ) στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων και στα δικαστικά έξοδα της κατ’ αναίρεση δίκης.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, οι αναιρεσείοντες προβάλλουν ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη καθόσον έκρινε ότι η άσκηση ένδικης προσφυγής για λογαριασμό της TKB επαφίεται στον εκκαθαριστή. Οι αναιρεσείοντες υποστηρίζουν ότι τούτο δεν συνάδει προς το άρθρο 263 ΣΛΕΕ και προς τις εγγυήσεις περί αποτελεσματικής προσφυγής, καθώς και προς σειρά σχετικών αρχών.

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως, οι αναιρεσείοντες προβάλλουν ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη καθόσον έκρινε ότι η προσφυγή των μετόχων αποτελεί υποκατάστατο της δυνατότητάς τους να υπεραμυνθούν της άδειας της TKB μέσω ένδικου βοηθήματος ασκηθέντος από την ίδια την TKB.

Με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως, οι αναιρεσείοντες προβάλλουν ύπαρξη σειράς περαιτέρω ουσιωδών σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής της αρχής nemo auditor λόγω της αναμίξεως της ΕΚΤ στην προσφυγή της TKB.

Με τον τέταρτο λόγο, οι αναιρεσείοντες προβάλλουν ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των τυπικών προϋποθέσεων) που πρέπει να πληροί, προκειμένου να είναι έγκυρη, η ανάκληση της αρχικώς χορηγηθείσας από την ΤΚΒ πληρεξουσιότητας.

Με τον πέμπτο λόγο, οι αναιρεσείοντες προβάλλουν ότι το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένως εφάρμοσε το άρθρου 51, παράγραφος 1, και όχι το άρθρο 131 του Κανονισμού Διαδικασίας, καθώς και ύπαρξη σειράς περαιτέρω διαδικαστικών παρατυπιών.

____________