Language of document :

Žalba koju su 28. studenoga 2017. podnijeli Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 12. rujna 2017. u predmetu T-247/16, Trasta Komercbanka AS i drugi protiv Europske središnje banke

(predmet C-669/17 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (zastupnici: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska središnja banka

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju:

da ukine t. 1 rješenja odnosno odluke Općeg suda prema kojoj nema potrebe odlučivati po tužbi za poništenje koju je podnijela Trasta Komercbanka AS (TKB);

proglasi TKB-ovu tužbu za poništenje osnovanom;

proglasi tužbu za poništenje dopuštenom;

vrati predmet Općem sudu na odlučivanje o tužbi za poništenje; i

naloži Europskoj središnjoj banci (ESB) snošenje žaliteljevih troškova i troškova žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvim žalbenim razlogom žalitelji tvrde da je Opći sud pogriješio kad je smatrao da je TBK-ov pravni lijek povjeren likvidatoru. Žalitelji tvrde da je ta pretpostavka suprotna članku 263. UFEU-a i pravu na djelotvoran pravni lijek, kao i drugim povezanim načelima.

Drugim žalbenim razlogom žalitelji tvrde da je Opći sud pogriješio kad je smatrao da se tužbom dioničara može zamijeniti njihova mogućnost da TKB-ovu licencu obrane tužbom koju podnosi sam TKB.

Trećim žalbenim razlogom žalitelji tvrde da je počinjeno niz materijalnih pogrešaka uključujući neprimjenu načela nemo auditur zbog ESB-ova uplitanja u TKB-ov pravni lijek.

Četvrtim žalbenim razlogom žalitelji tvrde da Opći sud nije uzeo u obzir zahtjeve (uključujući formalne zahtjeve) za valjano povlačenje punomoći koju je prvotno dao TKB.

Petim žalbenim razlogom žalitelji ističu da je Opći sud pogrešno primijenio članak 51. stavak 1. umjesto članka 131. Poslovnika, kao i druge daljnje postupovne povrede.

____________