Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-247/16. sz., Trasta Komercbanka AS és társai kontra Európai Központ Bank ügyben 2017. szeptember 12-én hozott végzése ellen a Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA által 2017. november 28-án benyújtott fellebbezés

(C-669/17. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (képviselők: O. H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a végzés rendelkező részének 1. pontját, mégpedig a Törvényszék azon döntését, hogy nem szükséges határoznia a Trasta Komercbanka AS (TKB) megsemmisítés iránti keresetéről;

állapítsa meg, hogy a TKB megsemmisítés iránti keresete nem okafogyott;

állapítsa meg, hogy a megsemmisítés iránti kereset elfogadható;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé a megsemmisítés iránti kereset elbírálása céljából, és

az Európai Központi Bankot (EKB) kötelezze a fellebbezők költségeinek és a fellebbezési eljárás költségeinek megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első fellebbezési jogalappal a fellebbezők azt kifogásolják, hogy a Törvényszék tévesen feltételezte, hogy a TKB jogorvoslati igénye a felszámolót illeti. A fellebbezők azt kifogásolják, hogy ez a feltételezés nem egyeztethető össze sem az EUMSZ 263. cikkel, sem a hatékony jogorvoslat elvével és számos ehhez kapcsolódó elvvel.

A második fellebbezési jogalappal a fellebbezők azt kifogásolják, hogy a Törvényszék tévesen feltételezte, hogy a részvényesek keresete pótolja azon részvényesi képességet, hogy meg tudják őrizni a TKB engedélyét azáltal, hogy a TKB maga nyújt be keresetet.

A harmadik fellebbezési jogalappal a fellebbezők néhány további lényeges hibát kifogásolnak, beleértve azt, hogy nem került alkalmazásra a nemo auditur elve [saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat] azzal kapcsolatban, ahogyan az EKB a TKB jogorvoslati igényét kezelte.

A negyedik fellebbezési jogalappal a fellebbezők azt kifogásolják, hogy a Törvényszék nem vette figyelembe azon követelményeket (beleértve a formai követelményeket), amelyek a TKB részéről eredetileg kiállított képviseleti meghatalmazás érvényes visszavonására vonatkoznak.

Az ötödik fellebbezési jogalappal a fellebbezők azt kifogásolják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta az eljárási szabályzata 51. cikkének (1) bekezdését, ahelyett hogy annak 131. cikkét alkalmazta volna, továbbá egyéb eljárási hibákat is vétett.

____________