Language of document :

Recurs introdus la 28 noiembrie 2017 de Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 12 septembrie 2017 în cauza T-247/16, Trasta Komercbanka AS și alții/Banca Centrală Europeană

(Cauza C-669/17 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (reprezentanți: O.H. Behrends, L. Feddern și M. Kirchner, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Banca Centrală Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea punctului 1 din dispozitivul ordonanței, și anume decizia Tribunalului potrivit căreia nu este necesară pronunțarea asupra fondului acțiunii în anulare a Trasta Komercbanka AS (TKB);

declararea faptului că acțiunea în anulare a TKB nu este lipsită de obiect;

declararea acțiunii în anulare ca fiind admisibilă;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal, pentru ca acesta să se pronunțe asupra cererii de anulare;

obligarea Băncii Centrale Europene (BCE) la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamante, inclusiv a celor legate de procedura de recurs.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare considerând că răspunderea de a introduce acțiunea TKB revine lichidatorului. Recurentele arată că această apreciere este incompatibilă cu articolul 263 TFUE și cu garanția unei căi de atac efective, precum și cu un anumit număr de principii conexe.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurentele susțin că Tribunalul a săvârșit o eroare considerând că acțiunea acționarilor este un substitut al posibilității lor de a apăra acordul TKB printr-o acțiune a TKB înseși.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, recurentele critică mai multe alte erori materiale, inclusiv neaplicarea principiului nemo auditur din cauza interferenței BCE în acțiunea TKB.

Prin intermediul celui de al patrulea motiv, recurentele susțin că Tribunalul nu a luat în considerare cerințele (inclusiv de formă) pe care trebuie să le îndeplinească revocarea validă a mandatului eliberat la origine de TKB.

Prin intermediul celui de al cincilea motiv, recurentele susțin că Tribunalul a aplicat în mod eronat articolul 51 alineatul (1), în loc de a aplica articolul 131 din Regulamentul de procedură și critică un număr de alte erori de procedură.

____________