Language of document :

Pritožba, ki so jo Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA vložili 28. novembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. septembra 2017 v zadevi T-247/16, Trasta Komercbanka AS in drugi/Evropska centralna banka

(Zadeva C-669/17 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožniki: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (zastopniki: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska centralna banka

Predlog

Pritožniki Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi točko 1 izreka, to je odločitev Splošnega sodišča, da se postopek glede tožbe družbe Trasta Komercbanka AS (v nadaljevanju: TKB) za razglasitev ničnosti ustavi;

ugotovi, da tožba za razglasitev ničnosti, ki jo je vložila družba TKB, ni brezpredmetna;

ugotovi, da je tožba za razglasitev ničnosti dopustna;

vrne zadevo v ponovno odločanje Splošnemu sodišču, ki naj odloči o tožbi za razglasitev ničnosti, in

Evropski centralni banki (v nadaljevanju: ECB) naloži plačilo stroškov pritožnikov in stroškov pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki s prvim pritožbenim razlogom trdijo, da je Splošno sodišče napačno predpostavljalo, da ima stečajni upravitelj pravico do vložitve pravnega sredstva. Pritožniki trdijo, da ta predpostavka ni v skladu s členom 263 PDEU, jamstvom učinkovitega pravnega sredstva ter drugimi načeli, povezanimi s tema vidikoma.

Pritožniki z drugim pritožbenim razlogom trdijo, da je Splošno sodišče napačno predpostavljalo, da delnice delničarjev nadomeščajo možnost delničarjev, da branijo licenco družbe TKB s tem, da družba sama vloži tožbo.

Pritožniki s tretjim pritožbenim razlogom navajajo še druge vsebinske napake, vključno z neuporabo načela nemo auditur, saj je ECB posredovala v okviru pravnega sredstva TKB.

Pritožniki s četrtim pritožbenim razlogom trdijo, da Splošno sodišče ni upoštevalo zahtev (vključno s postopkovnimi zahtevami) za veljavni preklic pooblastila, ki ga je prvotno izdala družba TKB.

Pritožniki s petim pritožbenim razlogom trdijo, da Splošno sodišče ni uporabilo pravilnega člena Poslovnika, saj bi moralo uporabiti člen 131 Poslovnika, ne pa člena 51(1) tega poslovnika, ter da je storilo druge postopkovne napake.

____________