Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε η Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Ιταλία) στις 24 Νοεμβρίου 2017 – Francesca Cadeddu κατά Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari κ.λπ.

(Υπόθεση C-667/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Francesca Cadeddu

Καθών: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/20061 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, και το άρθρο 2, σημείο 4, την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτά διάταξη όπως αυτή του άρθρου 50, παράγραφος 1, στοιχείο c, του D.P.R. 917/1986, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, κατά την οποία εξομοιώνονται με εισόδημα από μισθωτή εργασία «c) τα ποσά που λαμβάνει κάθε πρόσωπο ως υποτροφία ή ως επίδομα, βραβείο ή επιδότηση για σπουδές ή επαγγελματική εκπαίδευση, εάν ο δικαιούχος δεν συνδέεται με σχέση μισθωτής εργασίας με τον χορηγό των εν λόγω ποσών», τα οποία, εκ ως τούτου, υπόκεινται στη γενική φορολόγηση του εισοδήματος φυσικών προσώπων (IRPEF), ακόμη και όταν η υποτροφία καταβάλλεται με κεφάλαια των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων;

____________

1     Κανονισμός (EK) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 (ΕΕ L 210, σ. 25).