Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itaalia) 24. novembril 2017 – Francesca Cadeddu versus Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari jt

(kohtuasi C-667/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Francesca Cadeddu

Vastustajad: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/20061 artiklit 80 ning sama määruse artikli 2 punkti 4 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline õigusnorm nagu Vabariigi Presidendi 22. detsembri 1986. aasta dekreedi nr 917 artikli 50 lõike 1 punkt c, mis võrdsustab palgatuluga „c) summad, mida mis tahes isik maksab stipendiumi, tulemusstipendiumi, õppetoetuse või õppehüvitisena või kutsekoolituse toetusena, kui toetuse saaja ei ole toetuse andjaga töösuhtes“, mille suhtes kohaldatakse seega füüsilise isiku tulu üldist maksustamist ka siis, kui stipendiumi makstakse Euroopa struktuurifondidest?

____________

1     Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, lk 25).